Giải câu 7 bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 68 - sgk đại số 10

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Sử dụng máy tính bỏ túi, thực hiện giải các hệ phương trình trên ta được kết quả như sau:

a)

<=>

b)

<=>

c)

<=>

d)

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021