Giải câu 2 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn – sgk Đại số 10 trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 88 sgk Đại số 10

Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm.

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

ĐKXĐ

Ta có:

Vậy

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

b)

Ta có:

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

c)

Ta có:

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021