Giải câu 16 bài Ôn tập chương 3 sgk Đại số 10 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 72 sgk Đại số 10

Tập nghiệm của hệ phương trình

là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Vậy chọn đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021