Giải câu 14 bài Ôn tập chương 3 sgk Đại số 10 trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 71 sgk Đại số 10

Điều kiện của phương trình là:

(A) và \(x≠-1\)

(B) và \(x

(C) và \(x ≤ {4 \over 3}\)

(D) và \(x ≠ -1\)

Bài làm:

ĐKXĐ của phương trình là:

Vậy chọn đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021