Giải câu 11 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 71 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a)

b)

Bài làm:

a)

Đk:

<=>

<=>

<=> (loại); $x = 2$ (loại).

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

b)

<=>

<=>

<=> .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021