Giải câu 7 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 70 - sgk đại số 10

Giải các hệ phương trình:

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy hệ trên có nghiệm

b)

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy hệ trên có nghiệm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021