Giải câu 1 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đk:

<=>

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình có nghiệm .

b)

Đk:

<=>

<=>

<=> (loại)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)

Đk:

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình có nghiệm .

d)

Đk:

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình có nghiệm .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021