Giải câu 1 bài 5: Số gần đúng. Sai số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 - sgk đại số 10

Biết

Viết gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Bài làm:

Làm tròn với hai chữ số thập phân: .

=> Sai số tuyệt đối:

Làm tròn với ba chữ số thập phân:

=> Sai số tuyệt đối:

Làm tròn với bốn chữ số thập phân:

=> Sai số tuyệt đối:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021