Giải câu 10 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho . Giá trị của \(\tanα\) là:

(A) (B)
(C) (D)

Bài làm:

Ta có

Vậy chọn đáp án B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021