Giải câu 11 bài Ôn tập chương 5 – sgk Đại số 10 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 131 sgk Đại số 10

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg

Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg

(B) 42,4 kg

(C) 26 kg

(D) 37 kg

Bài làm:

Khối lượng trung bình của cả 3 nhóm học sinh là:

(kg)

Vậy chọn đáp án (A)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021