Giải câu 1 luyện tập trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 6 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 6

Bài làm:

Ta có kết quả như sau:

Giải câu 1 luyện tập trang 6

Lưu ý: Khi đặt phép toán chúng ta cần phải đặt đúng. Nếu không đúng thì việc tính của các con sẽ rất dễ bị sai.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021