Giải câu 1 phần C trang 82 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Nhìn ảnh dưới, đặt bài toán rồi giải bài toán đó

(hình sgk trang 82)

Bài làm:

Bài toán:

Trong siêu thị có tất cả 300 túi bột giặt. Mỗi túi bột giặt nặng 3kg. Hỏi trong siêu thị có tất cả bao nhiêu yến bột giặt?

Bài giải:

Trong siêu thị có số kg bột giặt là:

300 x 3 = 900 (kg)

Đổi 900kg = 90 yến

Đáp số: 90 yến

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021