Giải câu 1 trang 26 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 26 toán 2 VNEN

Giải bài toán sau:

Bạn Huấn đi chợ mua 19 quả cam, bạn Huyền mua 7 quả cam. Hỏi cả hai bạn mua bao nhiêu quả cam?

Bài làm:

Cả hai bạn mua số quả cam là:

19 + 7 = 26 (quả cam)

Đáp số: 26 quả cam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021