Giải câu 1 trang 7 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D . Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 7 sách toán VNEN 7 tập 2

Em hãy điều tra thời gian dành cho ăn trưa ( tính bằng phút ) của học sinh lớp 7 tại các gia đình thuộc thôn ( bản , tổ dân phố ) nơi em ở hoặc của một trường bán trú , lập bảng số liệu thống kê ban đầu và trả lời các câu hỏi sau :

a) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b) Số học sinh lớp 7 theo dấu hiệu điều tra đó là bao nhiêu ?

c) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng .

Bài làm:

Các em có thể tham khảo theo mẫu dưới đây:

Bảng : Thời gian ăn trưa (tính bằng phút) của học sinh lớp 7 tại trường bán trú:

20

17

18

15

20

18

20

18

17

15


a) Dấu hiệu điều tra là thời gian ăn trưa của học sinh lớp 7 tại trường bán trú.

b) Số học sinh lớp 7 theo dấu hiệu điều tra đó là 10.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số:

Giá trị

Tần số

15

2

17

2

18

3

20

3

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021