Giải câu 10 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Máy biến áp gồm những bộ phận chính nào sau đây?

A. Nam châm và hai cuộn dây

B. Lõi sắt và hai cuộn dây

C. Lõi sắt và nam châm

D. Nam châm và cuộn dây

Bài làm:

Đáp án: B

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9