Giải câu 2 bài chu vi hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 3

Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

Bài làm:

Bài giải:

Độ dài của đoạn dây thép là:

10 x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021