Giải câu 3 bài diện tích hình vuông trang 154 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 - sgk toán lớp 3

Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó?

Bài làm:

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 ()

Đáp số: 25

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021