Giải câu 3 bài luyện tập trang 133 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 - sgk toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

Bài làm:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một chiếc kéo

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua:

  • Một chiếc bút và một chiếc kéo
  • Hoặc mua một hộp sáp màu và một cái thước
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021