Giải câu 3 trang 60 toán VNEN 8 tập 1 phần D. E

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Tính giá trị của phân thức tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Bài làm:

= $\frac{(x – 5)^{2}}{x(x - 5)}$ = $\frac{x - 5}{x}$.

Tại x = 1,12, ta có: = -3,464.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021