Giải câu 5 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên sông hay trên biển thì thường gây ra ảnh hưởng trên một diện tích rộng. Tính chất nào của dầy dẫn đến vấn đề đó?

Bài làm:

Khi xảy ra tràn dầu trên sông hay trên biển, thường gây ra ảnh hưởng trên một diện tích rộng do tính chất không tan trong nước và nhẹ hơn nước của dầu dẫn đến.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9