Giải câu 6 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều.

Bài làm:

Giải câu 6 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021