Giải câu 8 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

Bài làm:

Giải câu 8 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021