Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được trình tự lập luận của văn bản “Bàn luận về phép học”.

 • 1 Đánh giá

d) Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được trình tự lập luận của văn bản “Bàn luận về phép học”.

Bài làm:

Mục đích chân chính của việc học

 • Ngọc không mài, không thành
 • đồ vật; người không học, không biết rõ đạo
 • Nghĩa là học để làm người,
 • học để sống tốt, cư xử đúng chuẩn mực.

Lối học đáng phê phán

 • Lối học chuộng hình thức
 • Học vì mục đích thực dụng, cầu danh lợi

Lối học cần noi theo

 • Học phải theo trình tự trước - sau, thấp – cao, dễ - khó
 • Học rộng nhưng phải biết tóm lược
 • Học phải đi đôi với hành

Tác dụng của việc học

Đạo học thành thì người tốt nhiều, người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị

 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2