Nếu cần bình chọn một văn bản nghị luận đặc sắc nhất trong chương trình Ngữ văn lớp 8, em chọn văn bản nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Nếu cần bình chọn một văn bản nghị luận đặc sắc nhất trong chương trình Ngữ văn lớp 8, em chọn văn bản nào? Giải thích sự lựa chọn của mình,

Bài làm:

VD: Văn bản nghị luận em cho là xuất sắc nhất chương trình Ngữ văn lớp 8 là văn bản "Nước Đại Việt ta" của Nguyễn Trãi.

Sở dĩ em cho rằng đây là văn bản nghị luận xuất sắc nhất bởi "Nước Đại Việt ta" không chỉ xuất sắc về nội dung mà còn đặc sắc về cả nghệ thuật.

+ Về nội dung, tác giả Nguyễn Trãi đã nêu cao được tư tưởng nhân nghĩa - một tư tưởng tiến bộ mang tính thời đại. Đặc biệt là đoạn trích này có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc ta. Nguyễn Trãi đã khẳng định đầy mạnh mẽ và tự tin chủ quyền của dân tộc ta trên tất cả các phương diện: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, chủ quyền và truyền thống lịch sử. Văn bản "Nước Đại Việt ta" đã hoàn thiện quan niệm về quốc gia, dân tộc, đây là một bước tiến không hề nhỏ so với bản tuyên ngôn độc lập trước đó.

+ Về nghệ thuật, đoạn trích rất thành công và đặc sắc về kết cấu, nghệ thuật cùng sự kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

Với những điểm đặc sắc trên, văn bản "Nước Đại Việt ta" thực sự là một áng thiên cổ hùng văn bất hủ của muôn đời.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021