Kể tên một số văn bản tự sự mà em đã học hoặc đã đọc. Chọn một trong số các văn bản tự sự vừa kể tên và cho biết: câu chuyện kể về ai? ...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu chung về văn tự

a. Kể tên một số văn bản tự sự mà em đã học hoặc đã đọc.

b. Chọn một trong số các văn bản tự sự vừa kể tên và cho biết: câu chuyện kể về ai? Có những sự việc nào? Câu chuyện đó được kể nhằm mục đích gì?

Bài làm:

a. VD: Truyền thuyết Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh.

b. Câu chuyện: Truyền thuyết Thánh Gióng

  • Truyện kể về cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Gióng
  • Những sự việc trong truyện: Gióng ra đời=> Gióng biết nói và nhận lời xứ giả=> Gióng lớn bổng, cưỡi ngựa đi đánh giặc=> Giặc tan, Gióng cưỡi ngựa về trời=> Vua lập đền thờ Gióng.
  • Mục đích: để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của người anh hùng Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam - người có công đánh thắng giặc Ân, mở đầu trang sử vàng son chống ngoại xâm.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN