Khoa học xã hội 8 bài 11: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới (thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XX)

 • 1 Đánh giá

Giải bài 11: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới (thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XX) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 85. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết những hình dưới đây thể hiện sự phát triển của lĩnh vực nào.
 • Nêu hiểu biết của em về sự phát triển của lĩnh vực đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thể kỉ XVIII – XIX

1. Khám phá những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Trình bày những tiến bộ về công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự từ nửa sau thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX.
 • Cho biết vai trò của sắt, máy móc và động cơ hơi nước đối với các ngành kinh tế và đời sống xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết trong các thế kỉ XVIII – XIX, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có những tiến bộ gì?
 • Nêu vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội trong các thế kỉ XVIII – XIX.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

1. Tìm hiểu sự phát triển của khoa học – kĩ thuật

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Cho biết các thành tựu khoa học – kĩ thuật tiêu biểu nửa đầu thế kỉ XX.
 • Giải thích em hiểu như thế nào về câu nói của nhà khoa học A. Nô-ben: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của văn hóa Xô viết

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

 • Nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết. Kể tên một số tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.
 • Giải thích vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XX theo yêu cầu sau:

Lĩnh vựcThành tựu
Kĩ thuật
Khoa học tư nhiên
Khoa học xã hội
Văn học, nghệ thuật

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nêu một số tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8