Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 98 - sgk lịch sử 8

Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm:

Kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Trong vòng 5 năm đầu, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng gấp 5 lần.
  • Nhiều công ty xuất hiện, mở rộng sản xuất và xuất khẩu hàng hóa ra các thị trường châu Á.
  • Nông nghiệp chưa có gì thay đổi, đời sống nhân dân còn thấp.

=>Kinh tế Nhật Bản tuy có phát triển vài năm đầu chiến tranh nhưng không ổn định, bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, mất cân đối.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021