Lịch sử lớp 5 bài 13 Lịch sử lớp 5 trang 30

  • 3 Đánh giá

Lịch sử lớp 5 bài 13 - Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước với các câu hỏi được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Sử 5.

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Trả lời

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta. Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Câu 1 trang 30 sgk Lịch sử 5

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 30 sgk Lịch sử 5

Trước âm mưu của thực dân Pháp , nhân dân ta đã làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 13:Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh học tốt môn Sử lớp 5, KhoaHoc đã tổng hợp tạo nên chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 bao gồm các bài học được xây dựng và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

  • 81 lượt xem
Chủ đề liên quan