Lịch sử lớp 5 bài 14 Lịch sử lớp 5 trang 32

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Nội dung bài Lịch sử lớp 5 bài 14 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải dưới đây với đầy đủ đáp án chi tiết cho các câu hỏi có trong bài giúp học sinh từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Trả lời

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục thất bại. Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Câu 1 trang 32 sgk Lịch sử 5

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 32 sgk Lịch sử 5

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc Thu – đông 1947?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 32 sgk Lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc Thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Sử lớp 5, KhoaHoc đã tổng hợp tạo nên chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 bao gồm các bài học được xây dựng và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

Chủ đề liên quan