Lịch sử lớp 5 bài 19 Lịch sử lớp 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Lịch sử lớp 5 bài 19 - Nước nhà bị chia cắt được đăng tải dưới đây để trả lời cho các câu hỏi có trong bài từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Trả lời

Dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ là:

Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, sông Bến Hải (thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. Đến tháng 7 - 1956, nhân dân hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

Mĩ tìm mọi cách phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Trong thời gian Pháp rút quân, Mĩ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai.

Câu 1 trang 43 sgk Lịch sử 5

Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 43 sgk Lịch sử 5

Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

  • 63 lượt xem
Chủ đề liên quan