Lịch sử lớp 5 bài 16 Lịch sử lớp 5 trang 37

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Lịch sử lớp 5 bài 16 - Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải dưới đây với đầy đủ đáp án chi tiết cho các câu hỏi có trong bài giúp học sinh từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ:

Tháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 1 trang 37 sgk Lịch sử 5

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 37 sgk Lịch sử 5

Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 16 thuộc chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5, bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

Chủ đề liên quan