Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 5 bài 18

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 18

Đáp án Câu 1 trang 40 sgk Lịch sử 5 bài 18 được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây, học sinh có thể tham khảo để hoàn thiện yêu cầu đồng thời ôn tập nâng cao kết quả học môn Lịch sử lớp 5.

Câu 1 trang 40 Lịch Sử lớp 5: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Trả lời:

- Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ “Ngàn cân treo sợi tóc”.

- Ba loại giặc đó là: “giặc ngoại xâm”, “giặc dốt”, “giặc đói”.

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 18 thuộc chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5, bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu.

Chủ đề liên quan