Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam? Bài 2 trang 43 sgk Lịch sử 5

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 19

Câu 2 trang 43 sgk Lịch sử 5 được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây, học sinh có thể tham khảo để hoàn thiện yêu cầu đồng thời ôn tập nâng cao kết quả học môn Lịch sử lớp 5.

Câu 2 trang 43 sgk Lịch sử 5: Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam?

Bài làm:

Những tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam là:

  • Phá hoại Hiệp định Giơ – ne - vơ
  • Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.
  • Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
  • Thực hiện chính sách” tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “diết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại dã man các chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội…

Chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 có nhiều tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu.

Chủ đề liên quan