Lịch sử lớp 5 bài 17 Lịch sử lớp 5 trang 40

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Lịch sử lớp 5 bài 17 - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được đăng tải dưới đây để trả lời cho các câu hỏi có trong bài từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 17 trang 38: Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì?

Trả lời:

Quân dân ta không quản khó khăn thiếu thốn dốc toàn tâm, toàn sức để phục vụ chiến tranh, giúp đỡ tiền tuyến chiến chiến đấu.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 17 trang 38: Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì?

Trả lời:

Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, hi sinh quả cảm vì sự nghiệp giành độc lập, tự do cho tổ quốc.

Câu 1 trang 40 sgk Lịch sử 5

Chiến dịch Điên Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 40 sgk Lịch sử 5

Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 17 thuộc chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5, bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

  • 52 lượt xem
Chủ đề liên quan