Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong

 • A. 56 ngày đêm
 • B. 56 ngày
 • C. 65 ngày
 • D. 65 ngày đêm

Câu 2: Tướng Đờ Ca-xto- ri và Bộ chỉ huy tập đoàn điểm Điện Biện Phủ bị bắt sống vào lúc

 • A. 17 giờ ngày 7-5-1954
 • B. 17 giớ 30 phút ngày 6-5-1954
 • C. 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954
 • D. 17 giờ ngày 5-7-1954

Câu 3: Trái bộc phá nổ ở đồi A1 vào

 • A. chiều ngày 1 - 5 - 1954.
 • B. tối ngày 6 - 5 — 1954.
 • C. gắng ngày 6 - 5- 1954.
 • D. ngày 6 - 5 - 1954.

Câu 4: Mở đầu chiên dịch Điện Biên Phụ, quân ta tấn công tiêu diệt vị trí phòng ngự của địch ở

 • A. phia bắc.
 • B. phía nam.
 • C. phÍa đông.
 • D. phía bắc và phía nam

Câu 5: Đợt tấn công thứ ba của quân ta bắt đầu

 • A. ngày 6- 5- 1954.
 • B. ngày 26- 4- 1954.
 • C. ngày 30- 3- 1954.
 • D. ngày 1- 5- 1954.

Câu 6: Cụm từ đánh giá chiến thắng Điện Biên phủ là

 • A. mốc son chói lọi
 • B. góp phần kết thúc
 • C. địch lũ lượt giương cờ trẩng ra hàng
 • D. mốc son chói lọi góp phần kết thúc

Câu 7: Có bao nhiêu người từ hậu phương tham gia phục vụ chiến dịch?

 • A. Hàng vạn.
 • B. Hơn nửa triệu.
 • C. Gần ba vạn.
 • D. Ba vạn

Câu 8: Trong đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở

 • A. các cứ điểm phía đông.
 • B. đổi C1.
 • C. đồi C1 và A1
 • D. đổi A1

Câu 9: Quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ vào

 • A. ngày 30 - 3 - 1954.
 • B. ngày 1- 5 - 1954.
 • C. ngày 6 - 5 -1954.
 • D. ngày 13- 3- 1954.

Câu 10: Đợt tấn công thứ hai của quân ta kết thúc vào

 • A. ngày 26- 4- 1954.
 • B. ngày 30- 3- 1954.
 • C. ngày 13- 3- 1954.
 • D. ngày 1- 5- 1954.

Câu 11: Có bao nhiêu vũ khí chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phú?

 • A. Hơn nửa triệu.
 • B. Hàng vạn tấn.
 • C. Gần ba vạn tấn.
 • D. Ba vạn tấn.

Câu 12: Anh Phan Đình giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh ở

 • A. Độc Lập
 • B. Bản Kéo
 • C. Him Lam
 • D. Him Lam, Bản Kéo

Câu 13: Đợt tấn công thứ 2 của quân ta bắt đầu từ

 • A. ngày 13-3-1954
 • B. ngày 30-3-1954
 • C. ngày 1-5-1954
 • D. ngày 26-4-1954

Câu 14: Có bao nhiêu chiến sĩ tiến về Điện Biên Phủ?

 • A. Khoảng năm vạn rưởi.
 • B. Hàng vạn.
 • C. Gần ba vạn
 • D. HaI vạn.

Câu 15: Cụm từ nào thể hiện cuộc chiến đấu ác liệt trong đơt hai của chiến dịch Điện Biến Phủ?

 • A. uy hiếp
 • B. thuộc quyền kiểm siats
 • C. kháng sự quyết định
 • D. giành giật

Câu 16: Trung ương Đáng và Bác Hồ họp, nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ lúc nào?

 • A. Năm 1953.
 • B. Mùa đông năm 1953.
 • C. Mùa xuân năm 1953.
 • D. Cuối năm 1953.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sgk Lịch sử 5 Trang 37


 • 542 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021