Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 24: Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 24: Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: B52 là

 • A. máy bay tối tân lúc bấy giờ
 • B. "pháo máy bay"
 • C. máy bay ném bom hiện đại nhất thời ấy
 • D. máy bay bay cao 16km

Câu 2: Mở đầu 12 ngày đêm ném bom hủy diệt là khoảng 20 giờ

 • A. ngày 21-12-1972
 • B. ngày 18-12-1972
 • C. ngày 26-12-1972
 • D. ngày 29-12-1972

Câu 3: Mĩ đã ném bom ồ ạt xuống

 • A. bệnh viện
 • B. trường học
 • C. bến xe
 • D. Hà Nội

Câu 4: Dã man nhất là Mĩ ném bom hủy diệt

 • A. bến xe, khu phố
 • B. bệnh viện trường học
 • C. trường học
 • D. bệnh viện khu phố

Câu 5: Quân dân Hà Nội đã bắn 7 chiếc B52, bắt sống 12 phi công trong

 • A. đêm 20 rạng snags 21-12
 • B. đêm 18- rạng snags 19-12
 • C. đêm 25 rạng sáng 26-12
 • D. đêm 20-12

Câu 6: Thời gian địch tập trung nhiều máy bay B52 nhất ném bom hòng hủy diệt Hà Nội

 • A. ngày 18-12
 • B. ngày 21-12
 • C. ngày 26-12
 • D. ngày 29-12

Câu 7: Hơn 100 đại điểm ở Hà Nội bị trúng bom trong ngày

 • A. 26-12
 • B. 18-12
 • C.21-12
 • D.29-12

Câu 8: Riêng ở Phố Khâm Thiên bom Mĩ đã sát hại 300 người, phá hủy 2000 ngôi nhà trong ngày

 • A. 18-12
 • B. 21-12
 • C.29-12
 • D.26-12

Câu 9: Quân dân ta đã bắn rơi 18 máy bay Mĩ, bắt sống nhiều phi công trong ngày

 • A. 29-12
 • B. 26-12
 • C.18-12
 • D. 21-12

Câu 10: Đêm bắn rơi 1 chiếc B52 là

 • A. đêm 18-12
 • B. đêm 20-12
 • C. đêm 29-12
 • D. đêm 26-12

Câu 11; Nich xon tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc lúc nào

 • A. ngày 23-12-1972
 • B. ngày 29-12-1972
 • C. ngày 20-12-1972
 • D. ngày 26-12-1972

Câu 12: Mĩ dùng máy bay B52 ném bom Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc âm mưu

 • A. hủy diệt
 • B. giết người
 • C. khuất phục nhân dân ta
 • D. kéo dài chiến tranh

Câu 13: Có bao nhiêu máy bay của Mỹ bắn rơi trong 12 ngày đêm tháng 12-1972

 • A. 34
 • B. 81
 • C. 43
 • D. 18

Câu 14: Có bao nhiêu máy bay B52 của Mĩ bị bắn rơi trong 12 ngày

 • A. 18
 • B. 81
 • C. 43
 • D. 34

Câu 15: 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng cuối năm 1972 của quân ta được thế giới gọi là

 • A. chiến dịch phòng không oanh liệt
 • B. thất bại nặng nề của không quân Mĩ
 • C. trận " Điện Biên Phủ trên không''
 • D. chiến tranh oanh liệt

Câu 16: Gọi trận " Điện Biên Phủ trên không'' là do

 • A. tầm vóc vĩ đại của chiến thắng
 • B. chiến thắng oanh liệt
 • C. thất bại nặng nề của Mĩ
 • D. chiến dịch phòng không oanh liệt nhất
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 24: Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không” sgk Lịch sử 5 Trang 51


 • 326 lượt xem