Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Pa– ri

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Theo hiệp định, độc lập chủ quyền thống nhất và toan fvenj lãnh thổ của Việt Nam, Mĩ phỉa

 • A. rút toàn bộ quân
 • B. tôn trọng
 • C, chắm dứ dính líu
 • D. hàn gắn vết thương chiến tranh

Câu 2: Lễ kí chính thức Hiệp định Pa – ri về Việt Nam

 • A. 27/01/1972
 • B. 20/07/1972
 • C. 27/01/1973
 • D. 21/07/1973

Câu 3: Đối với quân Mĩ và quân đồng minh, Mĩ phải

 • A. tôn trọng
 • B. chấm dứt dính líu
 • C. hàn gắn
 • D. rút khỏi Việt Nam

Câu 4: Hiệp định qui định Mĩ phải có trách nhiệm

 • A. Hàn gắn vết thuwong chiến tranh ở Việt Nam
 • B. chấm dứ dính líu quân sự ở Việt Nam
 • C. tôn trọng độc lập thống nhất của Việt Nam

Câu 5: Sau Hiệp định Pari lực lượng cách mạng

 • A. tiếp tục phát triển
 • B. Mạng hơn kẻ thù
 • C. có thuận lợi lớn
 • D. đấy mạnh đáu tranh

Câu 6: Hiệp định Pari đã tạo ra điều kiện như thế nào để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn

 • A. quân Mĩ rút khỏi nươc sta
 • B. tương quan lực lượng thay đổi
 • C. điều kiện thuận lợi
 • D. thuận lợi rất lớn

Câu 7: Vì sao Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam?

 • A. bị đòn bất ngờ tết Mậu Thân
 • B. bị thất bại ở miền Nam
 • C. bị thất bại nặng nề trong năm 1972
 • D. bị nhân dân Mĩ phản đối

Câu 8: Hiệp định quy định Mĩ phải chấm dứt dính líu

 • A. chiến tranh ở Việt Nam
 • B. quân đồng minh
 • C. quân sự ở Việt Nam
 • D. lãnh thổ của Việt Nam

Câu 9: Chứng kiến lễ kí hiệp định là

 • A. Nguyễn Duy Trinh
 • B. Các nhà ngoại giao
 • C. các nhà ngoại giao, phóng viên
 • D. Nguyễn Thị Bình

Câu 10: Từ nào trong văn bản của Hiệp định thể hiện thất bại của Mĩ

 • A. phải
 • B, rút
 • C. quân
 • D. về

Câu 11: Đại diện phía cách mạng Việt Nam kí vào văn bản Hiệp định lúc nào?

 • A. 1 giờ
 • B. 11 giờ
 • C. 21 giờ
 • D. 13 giờ

Câu 12: Cụm từ nào diễn tả toàn nhà Trung tâm các hội nghị quốc tế ở phố Cle-be ngày 27-1-1973?

 • A. bóng loáng
 • B. tranh hoàng lộng lẫy
 • C. gươm tuốt trần
 • D. mũ đồng bóng loáng

Câu 13: Ai kí vào văn bản Hiệp định

 • A. đại diện các phái đoàn đàm phán
 • B. phóng viên quốc tế
 • C. các nhà ngoại giao
 • D. Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Bình

Câu 14: Chùm đèn pha lê được treo ở đâu trog ngày 27-1-1973?

 • A. đường phố Cle-be
 • B. tòa nhà diễn ra nơi kí kết hiệp định
 • C. phòng họp
 • D. phòng họp diễn ra lễ kí hiệp định

Câu 15: Ngày 27-1-1973 đường phố Clê-be treo đầy những gì?

 • A. cờ đỏ sao vàng, cờ nửa đỏ, nửa xanh
 • B. khẩu hiệu
 • C. cờ đỏ sao vàng
 • D. cờ nửa đỏ, nửa xanh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri sgk Lịch sử 5 Trang 53


 • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021