Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày, tháng, năm nào?

 • A. 19 -5 -1980
 • B. 19- 5 - 1890
 • C. 19 -5 - 1889
 • D. 19- 5-1899

Câu 2: Cha của Nguyễn Tất Thành tên gì

 • A. Nguyễn Sinh Cung
 • B. Nguyễn Sinh Sắt
 • C. Nguyễn Minh Sắt
 • C. Nguyễn Châu Sắt

Câu 3: Nguyễn Tất Thành tỏ thái độ như thế nào với con đường cứu nước của các tiền bối Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

 • A. Tán đồng
 • B. Phản đối kịch liệt
 • C. Không tán thành
 • D. Ủng hộ

Câu 4: Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gía đình

 • A. yêu nước.
 • B. nhà nho.
 • C. có truyền thông yêu nước.
 • D. nhà nho yêu nước.

Câu 5: Trong cảnh mất nước, các thế hệ người dân Việt Nam thời ấy muốn nói lên điều gì?

 • A. Ra đi cứu nước.
 • B. Tìm đường cứu nước.
 • C. Đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập.
 • D. Đánh đuối giặc Pháp.

Câu 6: Mất nước, cuộc sống của nhân dân ta như thể nào?

 • A. Thiếu thốn.
 • B. Tủi nhục.
 • C. Khó khăn
 • D. Cơ cực

Câu 7: Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí

 • A. cứu nước
 • B. đánh đuối giặc Pháp
 • C. giải phóng dân tộc
 • D. đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào

Câu 8: Nguyễn Tất Thành thấu hiểu điều gì?

 • A. Tình cảnh mất nước, nổi thống khô của nhân dân.
 • B. Tình cảnh mất nước.
 • C. Nỗi thống khổ của nhân dân.
 • D. Tinh thân yêu nước của các bác tiền bối.

Câu 9: Đâu thế kí XX, Nguyễn Tất Thành từ đâu vào Sài Gòn?

 • A.Bắc Kì
 • B. Nghệ An
 • C. Trung Kì
 • D. Huế

Câu 10: Điều gì Nguyễn Tất Thành cho là nguy hiểm

 • A. Dựa vào Nhật để đánh Pháp
 • B. Yêu cầu người Pháp cải cách
 • C. Dựa vào Nhật, Pháp.
 • D. Bạo động lẻ tẻ.

Câu 11: Điều gì Nguyễn Tất Thành cho là không thể thực hiện được

 • A. Bạo động lẻ tẻ.
 • B. Yêu cầu người Pháp cải cách.
 • C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp.
 • D. Không có cách làm đúng.

Câu 12: Chàng trai Văn Ba đi ra nước ngoài để làm gì?

 • A. Làm bất cứ việc gì?
 • B. Làm việc
 • C. Làm phụ bếp
 • D. Tìm đường cứu nước

Câu 13: Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

 • A. Ra đi tìm đường cứu nước.
 • B. Tìm đường cứu nước
 • C. Tìm con đường mới.
 • D. Đi ra nước ngoài.

Câu 14: Nguyễn Tất Thành tìm con đường mới để

 • A. cứu nước.
 • B. cứu dân.
 • C. giải phóng đồng bào.
 • D. cứu nước, cứu dân.

Câu 15: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào, từ đâu?

 • A. 1911, tại cảng Nhà Rồng.
 • B. 1912, tại ga Sài Gòn.
 • C. 1913, tại nhà anh Lê.
 • D. 1910, tại nhà cảng Nhà Rồng

Câu 16: Về đất nước Nguyễn Tất Thành đã hỏi anh Tư Lê như thế nào?

 • A. Anh có yêu nước không
 • B. Anh có thể giữ bí mật được không
 • C. Anh có yêu nước và giữ bí mật được không
 • D. Lấy đâu ra tiền mà đi

Câu 17: Để có tiền sống và đi, Nguyễn Tất Thành đã trả lời anh Lê như thế nào?

 • A. Tiền đây.
 • B. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì
 • C. Đây, tiền đây.
 • D. Giơ hai bàn tay ra.

Câu 18: Nguyễn Tất Thành nói với anh Lê muốn đi đâu?

 • A. nước Pháp
 • B. nước Pháp và các nước khác
 • C. Châu Âu
 • D. Nước Pháp và châu Âu

Câu 19: Chàng trai xưng tên Văn Ba xin việc trên một chiếc tàu buôn Pháp để đi

 • A. Pháp.
 • B. Châu Âu.
 • C. Ra nước ngoài.
 • D. Pháp và Châu Âu.

Câu 20: Nguyễn Tất Thành nói với anh Lê muốn ra nước ngoài để làm gì?

 • A. Xem xét.
 • B. Cứu nước.
 • C. Xem xét họ làm thế nào
 • D. Làm bất cứ việc gì.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước


 • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021