Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1958 diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • A. Thực dân Mỹ tấn công nước ta
 • B. Thực dân Pháp tấn công nước ta
 • C. Thực dân Anh tấn công nước ta
 • D. Trung Quốc tấn công nước ta

Câu 2: Đảng Việt Nam ra đời vào năm nào?

 • A. 1929
 • B. 1930
 • C.1931
 • D.1932

Câu 3: Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập năm nào?

 • A. 1954
 • B. 1945
 • C. 1946
 • D. 1947

Câu 4: Phong trào Xô Viết nghệ tĩnh diễn ra năm nào?

 • A. 1929-1930
 • B. 1930-1931
 • C. 1931-1932
 • D. 1932-1933

Câu 5: Sự kiện tiêu biểu nhất cuối thể kỉ XIX là

 • A. Khởi nghĩa Ba Đình
 • B. Khởi nghĩa bãi sậy
 • C. Khởi nghĩa Hương Khê
 • D. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Câu 6: Sự kiện tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1930-1945

 • A. Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930
 • B. chính quyền Xô Viết thành lập
 • C. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
 • D. Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Câu 7: Sự kiện tiêu biểu đầu thế kỉ XX

 • A. phong trào Đông Du
 • B. cuộc phản kích ở kinh thành Huế
 • C. khởi nghĩ Hương Khê
 • D. khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám

Câu 8: Nhân vật lịch sử thế kỉ XX là

 • A. Tôn Thất Huyết
 • B. Phan Bội Châu
 • C. Nguyễn Tất Thành
 • D. vua Hàm Nghi

Câu 9: Người từ Cảng nhà Rồng đi tìm con đường mới để cứu dân tộc là ai?

 • A, Phan Bội Chân
 • B. Nguyễn Tất Thành
 • C. Phân Châu Trinh
 • D. Hoàng Hoa Thám

Câu 10: Người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu cần vương là ai?

 • A. Phan Đình PHÙNG
 • B. Nguyễn Thuật
 • C. Tôn Thất Thuyết
 • D. Đinh Công Tráng

Câu 11: Đại diện phái chủ chiến chủ trương cùng nhân dân ta tiếp tục chiến đấu chống Pháp?

 • A. Tôn Thất Huyết
 • B. Phạm Bành
 • C. Nguyễn Thiện Thuật
 • D. Phan Đình Phùng

Câu 12: Tiêu biểu cho các nhà nho yêu nước chủ trương canh tân đất nước là

 • A. Nguyễn Lộ Trạch
 • B. Nguyễn Trường Tộ
 • C. Phạm Phú Thứ
 • D. Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch

Câu 13: Phong trào lớn nhất trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược ở Nam Kì do ai chỉ huy?

 • A. Nguyễn Trung Trực
 • B. Trương Định
 • C, Nguyễn Hữu Huân
 • D. Võ Duy Dương

Câu 14: Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấy tranh chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì là

 • A. Hồ Huân Nghiệp
 • B. Nguyễn Hữu Huân
 • C. Võ Duy Dương
 • D. Trương Định

Câu 15: Khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên đất nước ta nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ

 • A. chống phong kiến
 • B. Chốn Pháp giành lại độc lập dân tộc
 • C. chống Pháp
 • D. giành độc lập dân tộc

Câu 16: Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ

 • A. chống Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc
 • B. chống Pháp, chống phong kiến.
 • C. bảo vệ độc lập dân tộc.
 • D. chống phong kiến.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021