Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Người được tôn là 'Bình Tây đại nguyên soái'' là

 • A. Trương Định
 • B. Tôn Thất Thuyết
 • C. Phan Đình Phùng
 • D. Nguyễn Trường Tộ

Câu 2: Chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường là:

 • A. Phan Đình Phùng
 • B. Trương Định
 • C. Tôn Thất Thuyết
 • D. Nguyễn Trường Tộ

Câu 3: Chỉ huy cuộc phản công ở Kinh Thành Huế là

 • A. Phan Đình Phùng
 • B. Trương Định
 • C. Tôn Thất Thuyết
 • D. Nguyễn Trường Tộ

Câu 4: Sự kiện mở đầu phong trào cần vương là:

 • A. khởi nghĩa Ba Đình
 • B. khởi nghĩa Bãi Sậy
 • C. khởi nghĩa Hương Khê
 • D. cuộc phản công kinh thành Huế

Câu 5: Người từ cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước mới là

 • A. Phan Bội Chân
 • B. Nguyễn Tất Thành
 • C. Phan Châu Trinh
 • D. Nguyễn Trường Tôh

Câu 6: Sự kiện tiêu biểu nhất trong gần nửa của thế kỉ XX là

 • A. phong trào Đông du
 • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • C. Xô Viết- Nghệ Tĩnh thành lập
 • D. Cách mạng Mùa thu

Câu 7: Sự kiện đánh dấu nước Việt Nam từ đây được độc lập là

 • A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • B. Cách mạng mùa thu
 • C. BácHồ đọc Tuyên ngôn độc lập
 • D. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Câu 8: Nhân vật tiêu biểu nhất trong nửa đầu thế kỉ XX là

 • A. Phan Bội Châu
 • B. Phan Châu Trinh
 • C. Hoàng Hoa Thám
 • D. Hồ Chí Minh

Câu 9: Chiến dịch kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là

 • A. Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • B. Chiến dịch Việt Bắc
 • C. chiến dịch Biên giới
 • D. cả B và C

Câu 10: Mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của dân tộc ta là:

 • A. chiến dịch Việt Bắc
 • B. cuộc chiến đấu trong các đô thị
 • C. chiến thắng Biên giới
 • D. chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu 11: Sự kiện ghi trang vàng chói lọi trong lịch sử chông ngoại xâm của dân ta là

 • A. trận " Điện Biên Phủ trên không"
 • B. chiến thắng Điện Biên phủ
 • C. chiến thắng biên giới
 • D. Bến Tre " Đồng Khởi"

Câu 12: Con sông đã trở thành ranh giới chia cắt đất nước thanhfh hai miền Nam-Bắc là

 • A. sông Lô
 • B. sông Hồng
 • C. sông Bến Hải
 • D. sông Đồng Nai

Câu 13: Sự kiện mở đầu cho sự kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang chống Mỹ là

 • A. sấm sét đêm giao thừa
 • B. Bến Tre Đồng Khởi
 • C. mở đường Trường Sơn
 • D. trận " Điện Biên Phủ trên không"

Câu 14: Thời gian gây bất ngờ làm cho địch choáng váng là

 • A. ngày 17-1-1960
 • B. 12 ngày đêm tháng 12-1972
 • C. ngày 19-5-1959
 • D. giao thừa Tết Mậu Thân

Câu 15: Sự kiện có tầm vóc vĩ đại trong kháng chiến chống Mĩ trước năm 1975 là

 • A. trận " Điện Biên Phủ trên không"
 • B. Bến Tre Đồng khởi
 • C. sấm sét đêm giao thừa
 • D. mở đường Trường Sơn

Câu 16: Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí vào ngày

 • A. 30/12/1972
 • B. 17/1/1960
 • C. 27/1/1973
 • D. 30/4/1975

Câu 17: Xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập vào

 • A. ngày 27-1-1975
 • B. ngày 26-4-1975
 • C. ngày 30-4-1975
 • D. ngày 25-4-1976

Câu 18: Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc vào

 • A. ngày 7-5-1954
 • B. ngày 17-1-1960
 • C. ngày 27-1-1973
 • D, ngày 30-4-1975

Câu 19: Ngày 25-4-1976 diễn ra sự kiện gì

 • A. Quốc hội khóa VI họp
 • B. Tổng tuyển cử bầy quốc hội chung
 • C. khởi công xây dựng Nhà Máy thủy điện Thác Bà
 • D. Xe tăng của ta tiến vào dinh độc lập

Câu 20: Nhân dân ta giành được thắng lợi trong cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước là do nhân dân ta

 • A. yêu nước
 • B. cần cù lao động
 • C. dũng cảm chiến đấu
 • D. sẵn sàng hi sinh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay sgk Lịch sử 5 Trang 63


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021