Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa vào:

 • A. 17/1/1961
 • B. 11/1/1960
 • C. 17/1/1960
 • D. 11/7/1960

Câu 2: Phong trào “Đồng khởi” ở Bên Tre nồ ra trong hoàn cảnh nào?

 • A. Không chịu nổi sự tàn sát và bóc lột của Mĩ - Diệm.
 • B. Không chịu thua kém nhân dân miền Bắc
 • C. Không chịu nổi đói nghèo
 • D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3: Hình thức đầu tranh của phong trào “Đồng khởi” là gì?

 • A. Đấu tranh chính trị.
 • B. Đấu tranh vũ trang.
 • C. Đấu tranh cá nhân
 • C. Cả hai ý A ,B trên đều đúng.

Câu 4: Thắng lợi của phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre có tác động

 • A. ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam
 • B. chuyển cách mạng ở miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang
 • C. cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 5: Thắng lợi mà nhân dân giành được trong phong trào “Đồng khởi ” là?

 • A. Chính quyền địch bị tan rã. thay vào đó là chính quyền thôn xã được thành lập.
 • B. Trừng trị bọn phản động.
 • C. Tịch thu rộng đất chia cho dân nghèo.
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 6: Bến Tre là nơi diễn ra phong trào " Đồng Khởi"

 • A. Sớm nhất
 • B. mạnh mẽ nhất
 • C. tiêu biểu nhất
 • D. thắng lợi nhất

Câu 7: Bến tre thuộc

 • A. vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • B. vùng đồng bằng sông Hồng
 • C. vùng đồng bằng Bắc bộ
 • D. vùng đồng bằng trung du

Câu 8: Mỏ Cày thuộc

 • A. Bến Tre
 • B. Sài Gòn
 • C. Cà Mau
 • D. Đồng Tháp

Câu 9: Kết quả cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày là

 • A. quân địch khiếp đảm.
 • B. đập tan chính quyền địch ở ấp, xã.
 • C. đồn địch bị phá.
 • D. ác ôn bị tiêu diệt.

Câu 10: Chính quyền thành lập ở những nơi được giải phóng là

 • A. Ủy ban tự quản.
 • B. Ủy ban nhân dân.
 • C. Nhân dân tự quản.
 • D. Ủy ban nhân dân tự quản.

Câu 11: Chính quyền mới ở những nơi được giải phóng đã làm gì để đem lại quyền lợi thiết thực cho dân nghèo?

 • A. Trừng trị bọn phản cách mạng.
 • B. Chia ruộng đất cho dân nghèo:
 • C. Trừng trị ác ôn.
 • D. Tịch thu ruộng đất của địa chủ.

Câu 12: Phong trào “Đồng Khởi” bùng lên ở miền Nam vào

 • A. cuôi năm 1959- đầu năm 1960.
 • B. cuối năm 1959.
 • C. đầu năm 1959.
 • D. ngày 17-1-1960

Câu 13: Quân địch khiếp đảm vì tiếng

 • A. trống, mõ.
 • B. mõ, súng.
 • C. súng, hò reo.
 • D. trống, mõ, súng.

Câu 14: Kết quả trong một tuần nổi dậy ở Bến Tre

 • A. 22 ấp được giải phóng.
 • B. 29 xã được giải phóng.
 • C. 22 xã được giải phóng hoàn toàn.
 • D. 29 ấp được giải phóng.

Câu 15: Nhân đán Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa với những loại vũ khí nào?

 • A. Gây gộc.
 • B. Giáo mác
 • C. Vũ khí thô sơ.
 • D. Gậy gộc, giáo nộ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Bến Tre đồng khởi sgk Lịch sử 5 Trang 43


 • 34 lượt xem