Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhiệm vụ đặt ra sau ngày 30-4-1975 là

 • A. non sông thu về một mối
 • B. Có nhà nước chung
 • C. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 • D. có Quốc hội chung

Câu 2: Để cả nhà nước chung thì phải

 • A, có Quốc hội chung
 • B. do nhân dân cả nước bầu ra
 • C. do nhân dân bầu ra
 • D. tổng tuyển cử bầu Quốc hội

Câu 3: Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội được tổ chức trong cả nước vào

 • A. ngày 30-4-1975
 • B. cuối tháng 6 -1976
 • C. đầu tháng 7-1976
 • D. ngày 25-4-1976

Câu 4: Theo đồng chí Lê Duẩn ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung đối với nhân nhân ta là

 • A. ngày của nhân dân
 • B. ngày vui
 • C. ngày vui nhất
 • D. ngày phấn khởi

Câu 5: Thái độ của đồng chí Lê Duẩn đối với mọi người sau khi ra khỏi phòng bỏ phiếu như thế nào?

 • A. niềm nở, vui vẻ
 • B. niềm nở, thăm hỏi
 • C. vui vẻ
 • D. vui vẻ nói

Câu 6: Không khí ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung ở Hà Nội được diễn tả bằng cụm từ:

 • A. thành phố Hà Nội tràn ngập
 • B. tràn ngập cờ hoa
 • C. tràn ngập cờ
 • D. nhân dân phấn khởi

Câu 7: Không khí ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung ở Sài Gòn được diễn tả bằng cụm từ

 • A. tràn ngập cờ, hoa
 • B. khắp nơi đầy cờ, hoa
 • C. khắp nơi đầy cờ, hoa, biểu ngữ
 • D. ngày hội non sông, cờ, biểu ngữ

Câu 8: Cụm từ diễn tả ngày Tổng tuyển cử bầy Quốc hội chung trên đất nước Việt Nam là

 • A. ngày hội non sông
 • B. tràn ngập cờ hoa
 • C. vui sướng
 • D. tràn đầy niềm phấn khởi

Câu 9: Quốc hội của nước Việt nam thống nhất họp tại Hà Nội vào

 • A. cuối tháng 6 năm 1976
 • B. cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976
 • C. đầu tháng 7-1976
 • D. tháng 4-1976

Câu 10: Những quyết định của Quốc Họi khóa VI đã

 • A. hoàn thành thống nhất đất nước
 • B. định được tên nước
 • C. hoàn thành thống nhất lãnh thổ
 • D. có được Nhà nước Việt Nam

Câu 11: Kết quả cuộc bầu cử, tổng số cử tri đi bỏ phiếu

 • A. 8,8%
 • B. 9,8%
 • C. 98,8%
 • D. 90,8%

Câu 12: Quyết định của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI:

 • A. Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • B. Quyết định, quốc huy, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng.
 • C. Thủ đô là thành phố Hà Nội. Thành phố Sài Gòn – Gia định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
 • D. tất cả các đáp án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước sgk Lịch sử 5 Trang 58


 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021