Lịch sử lớp 5 bài 18 Lịch sử lớp 5 trang 40

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Lịch sử lớp 5 bài 18 - Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) được đăng tải dưới đây để trả lời cho các câu hỏi trang 40 sgk Lịch sử 5.

Câu 1 trang 40 Lịch Sử lớp 5

Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau cách mạng tháng Tám thường đường diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Trả lời:

Sau cách mạng tháng Tám, các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu kết với nhau bao vây chống phá Cách mạng. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một số ruộng không thể cày được. Nạn đói đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Hơn 90% đồng bào không biết chữ. Nước ta đang ở trong tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”.

Ba loại giặc mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Câu 2 trang 40 Lịch Sử lớp 5

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Em hãy cho biết: “Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Trả lời:

  • Chín năm đó bắt đầu từ ngày 23/9/1945
  • Kết thúc vào ngày 21/7/1954

Câu 3 trang 40 Lịch Sử lớp 5

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng đến bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4)?

Trả lời:

  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: thiện chí hòa bình và tinh thần quyết tâm chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc của nhân dân ta.
  • Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng đến bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

Câu 4 trang 40 Lịch Sử lớp 5

Em hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược?

Trả lời:

Một số sự kiện tiêu biểu trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

Thời gian

Sự kiện lịch sử tiêu biểu

1945 - 1946

Đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

19/12/1946

Kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Cuối năm 1946

Đồng loạt nổ súng chống thực dân Pháp.

Năm 1947

Chiến dịch Việt Bắc Thu – đông

Năm 1950

Chiến dịch biên giới Thu – đông

1951 – 1953

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc.

7/5/1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 18 thuộc chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5, bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu.

=> Trắc nghiệm Lịch sử 5 bài 18: Ôn tập - Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Chủ đề liên quan