Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ? Câu 1 trang 43 sgk Lịch sử 5

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Lịch Sử lớp 5 bài 19

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho câu hỏi Câu 1 trang 43 sgk Lịch sử 5 được đăng tải trong bài viết dưới đây, học sinh có thể tham khảo để hoàn thiện yêu cầu đồng thời ôn tập nâng cao kết quả học môn Lịch sử lớp 5.

Câu 1 trang 43 sgk Lịch sử 5: Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ?

Bài làm:

Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ là:

  • Ở miền Bắc: Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Ở miền Nam: Mỹ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ra sức chống phá cách mạng.

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 để có nhiều tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu.

Chủ đề liên quan