Lịch sử lớp 5 bài 15 Lịch sử lớp 5 trang 35

  • 1 Đánh giá

Lịch sử lớp 5 bài 15 - Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải dưới đây với đầy đủ đáp án chi tiết cho các câu hỏi có trong bài giúp học sinh từ đó học tốt môn Lịch Sử lớp 5.

Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.

Trả lời

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 5 bài 15

Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là:

Bác Hồ là một vị lãnh tụ, có thể chỉ cần ở căn cứ đưa ra chỉ đạo nhưng Bác lại trực tiếp ra mặt trận để quan sát. Có thể thấy Người một lòng vì dân vì nước, không quản khó khăn, gian khổ.

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì?

Trả lời

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta. Đó là tình yêu nước mãnh liệt, sâu nặng.

Câu 1 trang 35 sgk Lịch sử 5

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 35 sgk Lịch sử 5

Nêu ý nghĩa của chiến thắng biên giới thu – đông 1950?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

Chuyên mục Soạn Lịch sử lớp 5 bao gồm tài liệu học tập môn Sử 5 bổ ích, các bài học được tổng hợp và sắp xếp theo từng bài học bám sát nội dung học SGK môn Lịch sử 5. Học sinh có thể tham khảo từng bài học để có được đáp án chi tiết, hướng dẫn giải hay gợi ý làm bài cho từng câu hỏi lẻ có trong mỗi bài học Sử 5. Chúc các em học tập tốt môn Lịch sử lớp 5 với những bài soạn sẵn được chúng tôi giới thiệu. 

  • 84 lượt xem
Chủ đề liên quan