Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 15:Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê vào?

 • A. sáng 18 - 9- 1950.
 • B. sáng 16 - 9 - 1950.
 • C. ngày 16 - 9 - 1950.
 • D. ngày 18 - 9- 1950.

Câu 2: Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt ở phía nào của cụm cứ điểm Đông Khê?

 • A. Phía bắc.
 • B. Phía đông nam.
 • C. Phía đông bắc.
 • D. Phía đông.

Câu 3: Cụm từ thể hiện địch đối phó khi bị quân ta tấn công là

 • A. ra sức cố thủ.
 • B. dùng máy bay bắn phá.
 • C. suốt ngày đêm.
 • D. cố thủ, bắn phá.

Câu 4: Bị trúng đạn, anh La Văn Cầu vẫn

 • A. nghiến răng.
 • B. tiếp tục chiến đấu.
 • C. chặt đứt cánh tay.
 • D. nhờ đồng đội chặt đứt cánh

Câu 5: Mở màn chiến dịch, quân ta tấn công cụm cứ điểm

 • A. Cao Bằng.
 • B. Đông Khê.
 • C. Lạng sơn.
 • D. Đông Khê, Lạng Sơn.

Câu 6: Ta bắt đầu nắm quyền chủ động trên chiến trường từ lúc nào?

 • A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
 • B. Từ ngày kháng chiến bùng nổ.
 • C. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.
 • D. Trước thu - đông 1950.

Câu 7: Sau nhiều ngày đêm giao tranh ác liệt quân Pháp phải rút khỏi

 • A. Cao Bằng.
 • B. Lạng Sơn.
 • C. Cao Bằng, Lạng Sơn.
 • D. Đường số 4.

Câu 8: Dải biên giới Việt- Trung do ta làm chủ có chiều dài .

 • A. 750 km.
 • B. hơn 750 km.
 • C. 800 km.
 • D. gần 750 km.

câu 9: Đông Khê nằm trên

 • A. Đường số 4
 • B. Đường số 1.
 • C. đường Lạng Sơn - Cao Bằng.
 • D. đường biên giới Việt - Trung.

Câu 10: Quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê vào

 • A. sáng 16 - 9 - 1950.
 • B. ngày 16 - 9 - 1950.
 • C. sáng 18- 9- 1950.
 • D. ngày 18 - 9 - 1950.

Câu 11: Bác Hò đã gặp những ai tham gia chiến dịch Biên giới?

 • A. Cán bộ.
 • B. Cán bộ, chiến sĩ.
 • C. Cán bộ, chiến sĩ, dân công.
 • D. Cán bộ, dân công.

Câu 12: Mất Đông Khê, quân Pháp ở đầu bị cô lập?

 • A. Cao Bằng, Lạng Sơn.
 • B. Lạng Sơn.
 • C. Cao Bằng.
 • D. Các nơi khác trên Đường

Câu 13: Kết thúc chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 ta đã tiêu diệt và bắt sống

 • A. 8000 tên địch.
 • B. hơn 8000 tên địch.
 • C. hơn 3000 tên địch.
 • D. 750 tên địch.

Câu 14: Những cụm từ nào thể hiện mục đích của ta trong chiến dịch biên giới

 • A. Giải phóng, khai thông.
 • B. Củng cố và mở rộng.
 • C. Khai thông, củng cố và mở rộng.
 • D. Giải phóng, củng cố và mở rộng, khai thông.

Câu 15: Bác Hè gặp gỡ các lực lượng tham gia chiến dịch Biên giới để làm gì?

 • A. Kiểm tra kế hoạch.
 • B. Công tác chuẩn bị.
 • C. Kiểm tra kế hoạch và công tác chuẩn bị.
 • D. Động viên.

Câu 16: Cụm từ nào thể hiện hành động và âm mưu của thực dân Pháp nhằm đối phó với cuộc kháng chiến của ta?

 • A. Tăng cường
 • B. Khóa chặt
 • C. Cô lập
 • D. Tăng cường, khóa chặt
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950 sgk Lịch sử 5 Trang 32


 • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021