Listen and read Unit 14: Wonders of the world

 • 1 Đánh giá

Phần Listen and read sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc với chủ đề Wonders of the world (Kỳ quan trên thế giới), đồng thời bạn học cần chú ý nghe băng để luyện cách phát âm các từ mới. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen and read

LISTEN AND READ – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

Dịch bài:

 • Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.
 • Nhi: Chơi gì bây giờ?
 • Nga: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi”.
 • Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.
 • Nga: Đó là trò chơi giải đố. Minh nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.
 • Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?
 • Nga: Mình chỉ trả lời “có” hay "không”, còn bạn chỉ đặt 20 câu hòi thôi nhé.
 • Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trà lời đúng.
 • Nga: Thì mình thắng.
 • Hoa: Thôi được. Bạn trước nhé Nga?
 • Nga: ừ. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.
 • Hoa: Nó ở châu Ả phải không?
 • Nga: Không.
 • Nhi: Nó ở Mỹ à?
 • Nga: Đúng vậy.
 • Nhi: Có phài nó ở New York không?
 • Nga: ừ.
 • Nhi: Mình biết rồi. cầu Golden Gate chứ gì?
 • Nga: Không, cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.
 • Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ Thần Tự Do. ,
 • Nga: Bạn đúng rồi Nhi.

1. Practice the dialogue with two classmates. (Luyện tập hội thoại với hai bạn cùng lớp.)

2. Complete the summary. Use words from the dialogue. (Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Giải:

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) game called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn't in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.

Dịch:

Hoa, Nga và anh họ Nhi cảm thấy chán, nên Nga đề nghị họ chơi 1 trò chơi gọi là 20 câu hỏi. Cô giải thích các quy tắc và sau đó các cô gái bắt đầu chơi. Nga nghĩ về một nơi và cô ấy cho những người khác một gợi ý bằng cách nói rằng nó không có ở Việt Nam. Nhi phát hiện ra nơi này ở Mỹ. Hoa nghĩ đó là Cầu Golden Gate, nhưng đó là ở San Francisco. Nhi đã đúng khi cô ấy nói nó là Tượng đài Tự do.


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021