Lời giải câu số 26, 33, 34 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 26, 33, 34

Câu 26: Đáp án A

Phân tích: - Ta nhận thấy ngay khi cho 0,15 mol Ba(OH)2 vào dung dịch thì kết tủa đạt cực đại với số mol của BaCO3 là 0,2 mol

=>nBaCO3 = nBa(OH)2 + nBaCl2 => 0,2 = 0,15 + y => y = 0,05 mol

Khi nhỏ từ từ 0,05 mol Ba(OH)2 vào dung dịch thì xuất hiện 0,1 mol kết tủa BaCO3 và kết tủa tiếp tục tăng khi đổ tiếp Ba(OH)2 nên

nBaCO3 = nCO32- = nNaHCO3 = x = 0,1 mol.

Câu 33: Đáp án A

Câu 34: Đáp án A

Phân tích: X là este đơn chức mạch hở, X tác dụng với Br2/CCl4 theo tỉ lệ 1:2, chứng tỏ X là este có chứa 2 liên kết π trong mạch Cacbon→ CT của X là CnH2n−4O2 .

% mC = 12n/(12n – 2n – 4 + 16.2) = 0,7347 => n = 12

Vậy CT của X là C12H20O2 .

Tổng số nguyên tử có trong phân tử X là: 12+20+2=34.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021