Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì? Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

(2) Đoàn thám hiểm đã gặp nhừng khó khăn gì dọc đường? Chọn ý trả lời đúng.

a. Mất phương hướng.

b. Thiếu thức ăn, nước uống.

c. Giao tranh với thổ dân trên đảo.

d. Gặp bão lớn.

(3) Hạm đội Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào? Chọn ý trả lời đúng.

a. Châu Âu - Đại Tây Dương - châu Mĩ - châu Âu.

b. Châu Âu — Đại Tây Dương - Thái Bình Dương — châu Á — châu Âu.

c. Châu Âu - Đại Tây Dương - châu Mĩ - Thái Bình Dương - châu Á - Ấn Độ Dương - châu Âu.

Bài làm:

(1) Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích: Khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

(2) Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn:

Đáp án:

b. Thiếu thức ăn, nước uống.

c. Giao tranh với thổ dân trên đảo.

(3) Hạm đội Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình:

Đáp án: c. Châu Âu - Đại Tây Dương - châu Mĩ - Thái Bình Dương - châu Á - Ấn Độ Dương - châu Âu.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021