Make notes about some popular food or drink in your neighborhood. Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood. Choose one or more. Use the information in 3, and Phong's blog, as a model.

  • 1 Đánh giá

3. Make notes about some popular food or drink in your neighborhood. (Ghi chép lại về một vài món ăn hay đồ uống phổ biến ở nơi em sống.)

4. Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood. Choose one or more. Use the information in 3, and Phong's blog, as a model. (Viết một đoạn về những đồ ăn thức uống nổi tiếng trong vùng của bạn. Sử dụng các thông tin trong bài 3 và blog của Phong để làm mẫu.)

Bài làm:

3. Make notes about some popular food or drink in your neighborhood.

(Ghi chép lại về một vài món ăn hay đồ uống phổ biến ở nơi em sống.)

Name of the food or drink

(Tên đồ ăn hoặc thức uống)

Ingredients

(Nguyên liệu)

How to make them

(Cách chế biến)

green teatea leaves, teapot, hot water

Wash the tea leaves and put them into the teapot

Water is boiled until it reaches 100C

Pour the water into the teapot

Wait about 1 hour. The green tea is ready to be used.

noodlesa packet of noodles, a bowl, a dish, hot water

Boil water to 100C

Put the noodles into a bowl, add ingredients in noodles' packet

Pour the boiled water into a bowl, put a dish above the bowl

You can add some onions, salad,... if you want.

Wait 2-3 minutes before enjoying it

4. Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood. Choose one or more. Use the information in 3, and Phong's blog, as a model.

(Viết một đoạn về những đồ ăn thức uống nổi tiếng trong vùng của bạn. Sử dụng các thông tin trong bài 3 và blog của Phong để làm mẫu.)

Noodles:

Ingredients: (Các nguyên liệu)

  • a packet of noodles (Một gói mì)
  • a bowl (một cái bát/ tô)
  • a dish (một cái đĩa)
  • hot water (nước nóng)

How to make it (Cách làm)

Bài làm:

Firstly, we put the noodles in a bowl. Then, add ingredients available in the noodles' packet. Next, boil water until it reaches 100*C. After that, pour the water into the bowl and put a dish above it to keep the heat. You can add some onions, salad,... if you want. Wait about 2-3 minutes before enjoy this food. Remember to serve hot. It's more delicious!

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên, chúng ta cho mì vào bát. Sau đó, thêm gia vị có sẵn trong gói mì. Tiếp theo, đun nước đến 100*C. Kế tiếp, đổ nước vào bát và để một chiếc đĩa lên để giữ nhiệt. Bạn có thể cho thêm hành, salad... nếu muốn. Đợi khoảng 2-3 phút trước khi ăn món ăn này. Hãy nhớ ăn lúc còn nóng nhé. Nó sẽ ngon hơn đấy.

  • 301 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021